Trước đây, việc giao đất trái thẩm quyền diễn ra tương đối phổ biến, điều này có thể dẫn đến nhiều rủi ro đối với người dân vẫn đang sử dụng những mảnh đất này. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi về cách giải quyết tình hình liên quan đến đất trái thẩm quyền trước năm 2004?

>>> Xem thêm: Hướng dẫn phân biệt sổ đỏ và sổ hồng đơn giản, dễ dàng ngay tại nhà

1. Thế nào là giao đất trái thẩm quyền?

Pháp luật không giải thích cụ thể về việc giao đất trái thẩm quyền, nhưng nó quy định rõ các trường hợp vi phạm quyền thẩm quyền trong việc giao đất, như được mô tả trong Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể, các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền bao gồm:

– Trường hợp người đứng đầu điểm dân cư hoặc UBND cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định trong các thời kỳ khác nhau.

– Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để sử dụng, nhưng tự phân phối hoặc bố trí đất này cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở hoặc cho các mục đích khác.

Thẩm quyền giao đất được quy định rõ trong Luật Đất đai 2013 tại các khoản 1, 2 và 4 của Điều 59.

Cơ quan có thẩm quyềnĐối tượng được giao đất
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh– Tổ chức;
– Cơ sở tôn giáo;
– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
Ủy ban nhân dân cấp huyện– Hộ gia đình, cá nhân.
– Cộng đồng dân cư.

Cũng theo Điều 59 Luật Đất đai 2013, các cơ quan có thẩm quyền giao đất nêu trên không được ủy quyền cho cơ quan khác thực hiện giao đất.

>>> Xem thêm: Thủ tục công chứng cần những giấy tờ gì? Phí công chứng tính ra sao?

2. Cấp Sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền trước năm 2004: Có khả năng hay không?

Dựa trên Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các quy định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất giao trái thẩm quyền trước năm 2004 có các điểm sau đây:

Đối với trường hợp sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt:

– Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất, không cần phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

– Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, tiền sử dụng đất sẽ được tính như sau:

2. Cấp Sổ đỏ cho đất giao trái thẩm quyền trước năm 2004: Có khả năng hay không?

>>> Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra sổ đỏ giả chi tiết từ A -> Z

+ Nếu số tiền đã nộp là đúng theo mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993, không cần nộp thêm tiền.

+ Nếu số tiền đã nộp thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993, thì số tiền đã nộp sẽ được quy đổi thành tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại sẽ được tính tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm được công nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm:  Phân biệt giữa hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự

– Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01/7/2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất sẽ được tính như sau:

+ Đối với đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993, tiền sử dụng đất sẽ được tính bằng 40% giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất, và 100% giá đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất cụ thể tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất.

+ Trong trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, việc thu tiền sử dụng đất sẽ được thực hiện như sau:

Đối với phần diện tích nằm trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy định tại Bảng giá đất, tiền sử dụng đất sẽ được tính bằng 50% giá đất ở.

Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), tiền sử dụng đất sẽ được tính bằng 100% giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có):

– Diện tích đất còn lại không có nhà ở sẽ được xác định là đất nông nghiệp dựa trên hiện trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Nếu người sử dụng đất yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, thì phải nộp tiền sử dụng đất. Số tiền này sẽ được tính bằng sự chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở và thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm được công nhận quyền sử dụng đất.

3. Người dân có được đền bù không?

Quy định được thể hiện tại Khoản 1, Điều 75 của Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

– Hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất, và đất này không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai, nhưng chưa được cấp.

3. Đất trái thẩm quyền trước 2004 có được đền bù không?

>>> Xem thêm: Cộng tác viên là gì? Những điều bạn chưa biết về công việc cộng tác viên

Bổ sung quy định về việc bồi thường đất khi đất trái thẩm quyền trước năm 2004:

Các quy định cụ thể về việc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất trái thẩm quyền trước năm 2004 được điều chỉnh tại Điều 11 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, sau đó được sửa đổi và bổ sung tại Khoản 1 của Điều 4 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, và bao gồm các trường hợp sau đây:

– Trường hợp đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao.

Xem thêm:  Đất không có Sổ đỏ phân chia thừa kế như thế nào?

– Trường hợp đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc bồi thường sẽ phụ thuộc vào việc đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 1993 như sau:

+ Nếu đã nộp tiền sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993: Người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao.

+ Nếu đã nộp tiền sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993: Người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao, nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có) khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Trường hợp đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2004 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng đất: Người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất đối với diện tích và loại đất được giao, nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có) khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Đất trái thẩm quyền trước 2004: Có quyền được cấp Sổ đỏ và đền bù không? Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHOÁ TÌM KIẾM

>>> Chuyển lên đất thổ cư có dễ hơn từ cuối năm nay?

>>> Hướng dẫn quy trình để làm thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

>>> Cách tính phí công chứng theo giá đang áp dụng hiện nay đơn giản dễ hiểu

>>> Phí công chứng di chúc theo biểu giá mới nhất 2023 là bao nhiêu?

>>> Công chứng hợp đồng mua bán nhà cần những hồ sơ quan trọng nào?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *